ΠΥΡANTOΧΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IFC

Σύμφωνα με Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές

Αριθμός Πιστοποιητικού: ΙFCC1700

Πιστοποιητικό των συστημάτων Πυράντοχων Ξύλινων Θυρών SDP01 για: Halspan EI30 / EI30Sa, Halspan EI60 / EI60Sa, Strebord EI30 / EI30Sa, Strebord EI60 / EI60Sa. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις δοκιμές των προϊόντων στο EN1634-1, την επιθεώρηση από τον Εργοστασιακό Έλεγχο Παραγωγής, τους διαρκείς ελέγχους επιτήρησης και τις διαρκείς δοκιμές δειγμάτων των προϊόντων, που έχουν ληφθεί από την παραγωγή. Η εξειδίκευση του προϊόντος και το πεδίο εφαρμογής επιτυγχάνει από 30 έως και 60 λεπτά ακεραιότητα & μόνωση, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στα ακόλουθα σχεδιαστικά μοντέλα: BMT/CAN/F13020, BMT/FEA/F13021, BMT/CNA/F14053, BMT/CNA/F14054.

Σύμφωνα με Βρετανικές Προδιαγραφές

Αριθμός Πιστοποιητικού: ΙFCC1358

Πιστοποιητικό των συστημάτων Πυράντοχων Ξύλινων Θυρών SDP01 για: Halspan FD30, Halspan FD60, Halspan FD90, Halspan FD120, Strebord FD30, Strebord FD60, Warmsprings FD90. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις δοκιμές των προϊόντων στο BS476: Μέρος 22, την επιθεώρηση από τον Εργοστασιακό Έλεγχο Παραγωγής, τους διαρκείς ελέγχους επιτήρησης και τις διαρκείς δοκιμές δειγμάτων των προϊόντων, που έχουν ληφθεί από την παραγωγή. Η εξειδίκευση του προϊόντος και το πεδίο εφαρμογής επιτυγχάνει από 30 έως και 120 λεπτά ακεραιότητα, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στα ακόλουθα σχεδιαστικά μοντέλα: HS01, HS02, HS03, HS04, HS05, HS06, SS01, SS02, WSS02.

IFC 400 gr

IFC 400 gr

ifc gr

1358 IFC

1358 IFC

1358 IFC

 

 

international footer

TSIGAS SA   EΔPA - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΥΖΑΚΙ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ  -  EKΘEΣH AΘΗΝΩΝ: BPIΛHΣΣIA, ΑΘΗΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 19065631000

Tο φωτογραφικό υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας TSIGAS A.E. Aπαγορεύεται αυστηρώς η αναδημοσίευσή του σε άλλες ιστοσελίδες, έντυπα, ημερήσιο - περιοδικό τύπο κ.λπ. H εταιρεία TSIGAS A.E. επιφυλάσσεται σε ανάλογες περιπτώσεις να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο.