ΠΥΡANTOΧΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IFC

Σύμφωνα με Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές

Αριθμός Πιστοποιητικού: ΙFCC1700

Πιστοποιητικό των συστημάτων Πυράντοχων Ξύλινων Θυρών SDP01 για: Halspan EI30 / EI30Sa, Halspan EI60 / EI60Sa, Strebord EI30 / EI30Sa, Strebord EI60 / EI60Sa. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις δοκιμές των προϊόντων στο EN1634-1, την επιθεώρηση από τον Εργοστασιακό Έλεγχο Παραγωγής, τους διαρκείς ελέγχους επιτήρησης και τις διαρκείς δοκιμές δειγμάτων των προϊόντων, που έχουν ληφθεί από την παραγωγή. Η εξειδίκευση του προϊόντος και το πεδίο εφαρμογής επιτυγχάνει από 30 έως και 60 λεπτά ακεραιότητα & μόνωση, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στα ακόλουθα σχεδιαστικά μοντέλα:

Halspan 30 | 30 minutes | BMT/CNA/F13020
Halspan 60 | 60 minutes | BMT/FEA/F13021
Strebord 44 | 30 minutes | BMT/CNA/F14053
Strebord 54 | 60 minutes | BMT/CNA/F14054

 

Σύμφωνα με Βρετανικές Προδιαγραφές

Αριθμός Πιστοποιητικού: ΙFCC1358

Πιστοποιητικό των συστημάτων Πυράντοχων Ξύλινων Θυρών SDP01 για: Halspan FD30, Halspan FD60, Halspan FD90, Halspan FD120, Strebord FD30, Strebord FD60, Warmsprings FD90. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις δοκιμές των προϊόντων στο BS476: Μέρος 22, την επιθεώρηση από τον Εργοστασιακό Έλεγχο Παραγωγής, τους διαρκείς ελέγχους επιτήρησης και τις διαρκείς δοκιμές δειγμάτων των προϊόντων, που έχουν ληφθεί από την παραγωγή. Η εξειδίκευση του προϊόντος και το πεδίο εφαρμογής επιτυγχάνει από 30 έως και 120 λεπτά ακεραιότητα, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στα ακόλουθα σχεδιαστικά μοντέλα:

Halspan Prima | FD30 | IFCA/06166 (HS01)
Halspan Prima | FD60 | IFCA/06167 (HS02)
Halspan Optima | FD30 | PAR/10341/01 (HS03)
Halspan Optima | FD60 | PAR/10341/02 (HS04)
Halspan | FD90 | PAR/10513/01 (HS05)
Halspan | FD120 | PAR/10513/02 (HS06)
Strebord | FD30 | IFCA/08037 (SS01)
Strebord | FD60 | IFCA/08038 (SS02)

IFC 400 gr

IFC 400 gr

ifc gr

1358 IFC

1358 IFC

1358 IFC

 

 

international footer

TSIGAS SA   EΔPA - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΥΖΑΚΙ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ  -  EKΘEΣH AΘΗΝΩΝ: BPIΛHΣΣIA, ΑΘΗΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 19065631000

Tο φωτογραφικό υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας TSIGAS A.E. Aπαγορεύεται αυστηρώς η αναδημοσίευσή του σε άλλες ιστοσελίδες, έντυπα, ημερήσιο - περιοδικό τύπο κ.λπ. H εταιρεία TSIGAS A.E. επιφυλάσσεται σε ανάλογες περιπτώσεις να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο.