ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ

Τα προηγμένα τεχνολογικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή Υαλοστασίων όπως είναι τα διπλά θερμομονωτικά τζάμια ή τα πολλαπλά με εσωτερικό διάκενο ή αδρανές αέριο, τα υαλοπετάσματα μεγάλου πάχους και οι σύνθετοι υαλοπίνακες με στρώσεις γυαλιού και ενδιάμεσες ακουστικές μεμβράνες, τα λάστιχα και τα μέσα στεγάνωσης των αρμών, αυξάνουν περισσότερο τις θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ικανότητές τους, δημιουργώντας ένα άριστο αποτέλεσμα.

Η εταιρεία TSIGAS A.E. παράγει σήμερα Υαλοστάσια με υάλωση από 25-39mm και με τους καλύτερους συντελεστές θερμοπερατότητας που καλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές όλων των Ευρωπαϊκών χωρών.

9355

international footer

TSIGAS SA   EΔPA - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΥΖΑΚΙ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ  -  EKΘEΣH AΘΗΝΩΝ: BPIΛHΣΣIA, ΑΘΗΝΑ

Tο φωτογραφικό υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας TSIGAS A.E. Aπαγορεύεται αυστηρώς η αναδημοσίευσή του σε άλλες ιστοσελίδες, έντυπα, ημερήσιο - περιοδικό τύπο κ.λπ. H εταιρεία TSIGAS A.E. επιφυλάσσεται σε ανάλογες περιπτώσεις να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο.